SMARTEYES

Thomas Kusoffsky, VD

FAKTA

Smarteyes är en optikkedja som startade 2007 med affärsidén att ta kontroll över hela värdekedjan, från egen design till kundmötet i butik. Med bra service och ett brett sortiment kvalitetsglasögon till låga priser blir kunderbjudandet lustfyllt och spännande. Missionen är att tillhandahålla designade kvalitetsglasögon till alla. Visionen är att vara den mest rekommenderade optikern. Smarteyes finns i Sverige, Tyskland och Danmark.

Smarteyes är en del av Mellby Gård sedan 2007. Mellby Gårds representanter i styrelsen: Thomas Gustafsson (ordförande), Rune Andersson, Johan Andersson och Erik Andersson.

  • Huvudkontor: Göteborg
  • Omsättning 2018/2019: 648,4 MSEK
  • Antal anställda: 369
  • Ordförande: Thomas Gustafsson

www.smarteyes.se

SMARTEYES OM VERKSAMHETSÅRET 2018/2019

– UTVECKLING MED KUNDENS BEHOV I CENTRUM

Smarteyes befinner sig i en konsolideringsfas efter flera år av stark tillväxt. Parallellt med att bolaget har jobbat med att effektivisera verksamheten så har ett intensivt utvecklingsarbete skett i syfte att ta fram framtidens butikskoncept. Under 2018 invigdes en ny pilotbutik på Kungsgatan i Stockholm som är resultat av ett gediget analysarbete med fokus på kundernas behov.

”Vi kartlade sju olika typkunder och utifrån dessa kundinsikter identifierade vi sedan ett trettiotal förbättringspunkter. Vi har sett över allt: sortimentet, butikerna, servicen, bemötandet och vår prismodell. Pilotbutiken är vår möjlighet att testa och lära, för att på sikt förändra hela kedjan”, säger vd Thomas Kusoffsky.

Med satsningen på pilotbutiken hoppas Smarteyes även bidra till att stärka varumärket i Stockholm, där kedjan ser potential att utvecklas och växa: ”Vi har en resa att göra vad gäller marknadspenetrationen i storstadsområdena, inte minst i Stockholm men även i Göteborg och Malmö.”

Bland förändringsprojekten märks en ny sortimentsstrategi och nya sätt att köpa glasögon, allt grundat i de kundinsikter som analysarbetet gav upphov till.

”Kunderna gillar enkelhet, bra priser och paketerade lösningar som underlättar. Det har vi tagit fasta på och erbjuder nu tre prisnivåer för bågar respektive glas, samtidigt som vi har introducerat möjligheten att prenumerera på glasögon. Det är en helt ny typ av tjänst som ger kunderna ökad valfrihet, vilket i sin tur leder till högre kundlojalitet och snittköp per kund”, säger Thomas Kusoffsky.

Ny teknik bidrar också till ökad effektivitet, då optiker nu kan utföra synundersökningar på distans. Smarteyes 500 medarbetare är den enskilt viktigaste framgångsfaktorn, inte minst då det råder hård konkurrens om utbildade optiker. Smarteyes jobbar sedan flera år tillbaka med verktyg för att mäta och följa upp hur medarbetarna trivs utifrån elva olika målområden.

”Vi ser att medarbetarnas engagemang är helt avgörande för att kunderna ska vara nöjda, vilket i sin tur är grunden för lönsam tillväxt. Vi ser en tydlig korrelation mellan nöjda medarbetare och butikernas lönsamhet – när det inte funkar beror det oftast på brister i ledarskapet”, säger Thomas Kusoffsky och tillägger:

”2018 kom vi på fjärde plats i tävlingen Sveriges bästa arbetsgivare, i år kom vi på andra plats. Att Smarteyes är en bra arbetsgivare har bidragit till att vi inte längre har optikerbrist.”

Marknaden växer och Smarteyes ser stora möjligheter att ta andelar. Butiksrörelsen i Tyskland är lönsam och växer. I Danmark är Smarteyes på rätt spår efter en större omstrukturering som inleddes för tre år sedan. Olönsamma butiker stängdes och fokus har varit att göra de återstående tio butikerna lönsamma.

”Vi missbedömde den danska marknaden, som är mer kampanjdriven än den svenska. I linje med vår utveckling i Sverige så har vi justerat vår position och fyllt vårt erbjudande med andra värden än bara låga priser. Nu börjar vi se resultaten av förändringarna, med positivt kassaflöde och svarta siffror”, säger Thomas Kusoffsky.

I Sverige blev 2018 ett nytt rekordår för Smarteyes.

”Vårt utökade och breddade utbud, högre snittköp per kund och fortsatt fokus på kostnadskontroll bidrog till ett rekordresultat för våra 63 butiker på den svenska marknaden. Vi har en stark plattform, utmaningen framöver är att öka tillväxten som hittills varit till 100 procent organisk med egenägda butiker”, avslutar Thomas Kusoffsky.

VIKTIGA HÄNDELSER 2018/2019

Ny pilotbutik invigd i Stockholm för att utveckla framtidens butik och stärka varumärket.

Nytt rekordår för den svenska verksamheten, positiv utveckling i Tyskland och Danmark.

Utsedd av Great Place to Work som Sveriges andra bästa arbetsgivare i kategorin Stora Organisationer.