PERITUSKLINIKEN

ÅSA DAHM, VD

FAKTA

Perituskliniken siktar på att öppna under andra halvåret 2020 och då vara en av landets modernaste och bäst utrustade expertkliniker. Inledningsvis kommer kliniken att fokusera på diagnos och kirurgisk behandling av cancersjukdomar, företrädesvis prostatacancer. Inom kort ska kliniken även kunna erbjuda behandling och uppföljning av andra cancersjukdomar.

Perituskliniken är ett intressebolag i Mellby Gårds portfölj sedan 2018. Mellby Gårds representant i styrelsen: Johan Andersson (ordförande).

Peritus = latin för ”expert, skicklig”

  • Lokalisering: Medicon Village i Lund
  • Ordförande: Johan Andersson

www.perituskliniken.se

NY SPECIALISTKLINIK I LUND SKA KORTA KÖERNA TILL CANCEROPERATIONER

Under andra halvåret 2020 ska den nya Perituskliniken starta sin verksamhet på Medicon Village i Lund. Målet är att skapa en av landets modernaste och bäst utrustade expertkliniker, som inledningsvis ska fokusera på behandling av urologiska sjukdomar, primärt prostatacancer.

Mellby Gård har gått in som delägare i Perituskliniken tillsammans med Mats Paulsson och Göran Grosskopf från Peabsfären samt Antonia Ax:son Johnsson och Göran Ennerfelt från Axel Johnsonsfären.

”Satsningen innebär en betydande resursförstärkning för vården i Sverige och ett komplement till den offentliga sjukvården inom såväl diagnostik som behandling,” säger Peritusklinikens vd Åsa Dahm. ”Visionen är att skapa vård utan väntan och inledningsvis kommer Perituskliniken att prioritera diagnos och kirurgisk behandling av prostatacancer. Avsikten är att så småningom kunna erbjuda behandling och uppföljning av andra cancersjukdomar, som gynekologisk cancer och bröstcancer.”

Idén till Perituskliniken kommer från Per-Anders Abrahamsson, professor emeritus i urologi och medicinskt ansvarig för den nya kliniken.

”Jag har sett hur den offentliga sjukvårdens kris eskalerat under de senaste åren och insett behovet av den här verksamheten. Vi kommer att bli ett viktigt och konkret resurstillskott till den offentliga vården”, säger Per-Anders Abrahamsson.

Perituskliniken kommer att arbeta inom tre delar; diagnostik, operation och mottagning. Att ange exakt vårdkapacitet vid full drift beror på flera faktorer, bland annat kan det ta tid att trimma in rutiner och samordna arbetet i en avancerad specialistklinik av det här slaget.

Bedömningen just nu är att kliniken ska kunna hantera totalt cirka 3 000 patienter per år, det vill säga cirka 60 patienter per dag. Dessa fördelas på 30 patienter för diagnos (magnetkameraundersökning (MR) och skiktröntgen med eller utan spårsubstans (PET-CT)), 13 patienter per dag för operation (fyra operationssalar och möjlighet för nio patienter att övernatta samt sex post-operativa platser) samt 15–20 patienter per dag för mottagning beroende på behandling och undersökningstyp.

När kliniken är i full drift bedöms den sysselsätta totalt mellan 30 och 35 personer. Det handlar om röntgenpersonal, strålfysiker, radiologer, sjuksköterskor, undersköterskor, kirurger och narkosläkare.

Perituskliniken byggs i en befintlig fastighet på Medicon Village, där allt i de befintliga lokalerna rivs ut till stomrent, så att man därefter ska kunna bygga upp en avancerad klinik, ett helt nytt sjukhus. Även om kliniken är relativt sett liten till ytan, 2 000 kvadratmeter, ska man där få in mycket av den funktionalitet som finns på ett stort sjukhus. Allt ska finnas på plats, fast i mindre skala, vilket gör projektet komplext.

”Det är därför glädjande att vi redan från början har lyckats få kontakt med och engagera flera erfarna specialister som varit med om att etablera liknande verksamheter tidigare. Det är en stor trygghet att ha sådana experter vid sin sida”, säger Åsa Dahm.

Enligt avtalet ska Perituskliniken få tillgång till sina lokaler den 1 juli 2020. Därefter ska lokalerna inredas och när det är klart kan verksamheten starta. Kliniken ska redan från början arbeta med den senaste teknologin inom området minimal invasiv kirurgi, så kallad ”titthålskirurgi”.

”Det innebär bland annat att vi ska arbeta med robotkirurgi för operationer av prostatacancer, vilket bidrar till att patienterna opereras snabbare, enklare och säkrare”, säger Åsa Dahm.

”Perituskliniken kommer även att ligga i framkanten inom digitaliseringen, vilket innebär att allt vi gör lagras på ett effektivt och säkert sätt. Målet är att kliniken även ska arbeta med forskning och utveckling, och med cirka 140 olika företag inom bland annat life science på Medicion Village finns det en god närhet till den världen. Det finns idag företag inom området som tagit kontakt och vill inleda samarbete i framtiden. Dessutom har flera företag visat intresse för att inleda klinisk forskning tillsammans med och hos oss”, säger Åsa Dahm.