PERITUSKLINIKEN

ÅSA DAHM, VD

FAKTA

Perituskliniken öppnade den 1 september 2020 och är en av landets modernaste och bäst utrustade expertkliniker. Inledningsvis fokuserar kliniken på diagnos och kirurgisk behandling av sjukdomar i urinvägarna. Perituskliniken har möjliggjorts av tre ägarfamiljer: familjen Andersson (Mellby Gård), Mats Paulsson (PEAB) samt Göran Ennerfelt och Antonia Ax:son Johnson.

Perituskliniken är ett intressebolag i Mellby Gårds portfölj sedan 2018. Mellby Gårds representant i styrelsen är Johan Andersson (ordförande).

  • Lokalisering: Medicon Village i Lund
  • Årsanställda: 30
  • Ordförande: Johan Andersson

www.perituskliniken.se

PERITUSKLINIKEN OM 2019/2020

– VÅRD UTAN VÄNTAN – ETT NYTT SJUKHUS SOM GÖR SKILLNAD

Perituskliniken är ett nybyggt, privat sjukhus på Medicon Village i Lund, som fokuserar på sjukvård, diagnostik och behandling av i första hand sjukdomar inom urinvägarna. Kliniken stod färdig under hösten 2020 och driver verksamheten under mottot ”vård utan väntan”.

”Tack vare klinikens spetskompetens kan vi ställa diagnos på 72 timmar, en unikt kort tid, vilket bidrar till att skapa vård utan väntan”, säger Johan Andersson, ordförande i Peritusklinikens styrelse. ”Samma process kan ta ett par veckor på andra ställen. Det bidrar till att vi kan tillföra nödvändig kapacitet till den svenska sjukvården – Perituskliniken är en klinik som gör skillnad och som är till för alla.”

Idén till Perituskliniken uppstod genom Mellby Gårds kontakt med Per-Anders Abrahamsson som under flera år burit på tankarna om projektet. Dessutom har alla tre ägarfamiljer någon relation till de sjukdomar som kan behandlas på sjukhuset.

”För oss är detta en viktig insats för samhället. Det är en investering med hjärtat och det känns fantastiskt att den är igång”, säger Johan Andersson.

På Perituskliniken kan patienterna få diagnos och behandling på ett och samma ställe. Det underlättar för patienten, inte minst eftersom allt ofta kan göras under ett besök. Den som har till exempel en cancersjukdom vill – och behöver ofta – få behandling direkt. Perituskliniken är ett komplett sjukhus som byggts på rekordtid, drygt två år.

”Vi har arbetat effektivt tack vare en kvalificerad projektgrupp på tio personer med vana av offentlig hälso- och sjukvård och att planera och förverkliga större byggprojekt”, säger Peritusklinikens vd Åsa Dahm. ”Vi har haft bra samarbetspartners och arkitekter samt inte minst leverantörer inom alla medicintekniska enheter som varit på plats hos oss här i Lund. Sammantaget gjorde detta att vi kunde få nycklarna och öppna sjukhuset i princip enligt tidplan den 1 september 2020 för att börja ta emot patienter.”

”Nu är vi drygt 30 personer på kliniken; läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och steriltekniker. Anställningsprocessen har fungerat smidigt, vi har inte aktivt behövt rekrytera så mycket personal, utan det har kunnat göras via kontakter, plus att vi fått spontana ansökningar. När kliniken är igång med full kapacitet kommer vi att behöva anställa ytterligare några personer.”

ETT AV DE MODERNASTE SJUKHUSEN I SVERIGE

Perituskliniken är ett av de modernaste sjukhusen i Sverige. Byggnaden är i två våningar om totalt 2 000 kvadratmeter. På bottenvåningen finns en diagnostisk avdelning med en magnetkamera (MR), som med hjälp av magnetspolar kan avteckna patientens kropp och upptäcka eventuella cancerceller. Där finns också en så kallad PET/CT, som kan diagnostisera eventuell spridd cancer (metastaser).

På andra våningen finns en reception, fyra mottagningsrum och ett laboratorium med kapacitet att utföra de mest akuta proverna. Där finns också en operationsavdelning med fyra operationssalar, och i en av salarna finns en operationsrobot som kan operera endoskopiskt med så kallad ”titthålsteknik”. Dessutom finns nio vårdplatser och sex postoperativa platser, varav en dedikerad för intensivvård.

När samtliga enheter – operation, mottagning och röntgen – drivs med full kapacitet kan cirka 60 patienter om dagen behandlas.

KLINIKEN SKA VARA INTERNATIONELLT KÄND

”Ambitionen från ägarna är att Perituskliniken ska hålla högsta kvalitet, vilket vi med gott samvete kan säga att den redan gör”, säger Johan Andersson. ”Den ska inte bara bli en naturlig referenspunkt i Sverige, utan vara internationellt känd som en klinik i världsklass.”

”Vi är mycket nöjda med hur arbetet har utvecklat hittills. Organisationen och personalen har förverkligat sjukhuset på rekordtid.”

Peritusklinikens patienter kommer från tre håll. För det första från regionerna i Sverige där kliniken avlastar den offentliga sjukvården och bidrar till att korta köerna till de behandlingar som kliniken kan utföra. För det andra privata patienter som söker sig direkt till kliniken och för det tredje patienter som kommer via försäkringsbolag.

TILLFÖR NÖDVÄNDIG KAPACITET TILL VÅRDSYSTEMET

”Den samhällsnytta som vi kan tillföra är lätt att räkna på”, säger Johan Andersson. ”Statistiken över antalet patienter som får rätt offentlig vård inom garanterad tid är inte smickrande. Perituskliniken tillför nödvändig kapacitet till vårdsystemet. Vi kan spela en tydlig roll genom att bidra till att människor inte avlider i väntan på vård.”

Totalt har ägarna investerat cirka 300 miljoner, vilket ska täcka byggkostnader och underskottet för att driva kliniken tills den visar positiva siffror.

”Alla ägare har gått in i detta mycket långsiktigt och det känns bra att driva kliniken tillsammans. Ingen av oss gör detta för att kliva av inom några år, vi har inte någon exakt tidshorisont på vårt ägande.”

”En sådan stabil ägartrio skapar naturligtvis trygghet i en nystartad organisation”, säger Åsa Dahm. ”Det krävs stora investeringar för att få ett sådant här projekt i hamn, samtidigt som vi är med och påverkar den politiska inställningen till privat sjukvård. Detta är inte bara ett sjukhus med operationssalar och avancerad teknik, det är mycket mer. Vi har resurserna som gör att vi kan och vågar.”

För 2021 är prioriteringen att få ordentlig fart på verksamheten och organisationen, att skapa ett bra flöde av patienter och säkerställa att samhället verkligen utnyttjar Peritusklinikens nya och moderna faciliteter.

VIKTIGA HÄNDELSER 2019/2020

Den 1 september 2020 öppnade kliniken för att kunna ta emot patienter för vård av sjukdomar i urinvägarna.

Cirka 30 personer – läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och steriltekniker – har anställts.

Ett omfattande arbete med att få alla regulatoriska krav och standardiserade arbetssätt på plats har genomförts med hjälp av de anställda.

Under hösten behandlades patienter antingen privat eller via sjukförsäkring. Inflödet av patienter från försäkringar ökade betydligt mot slutet av året. Arbetet med att få upphandlingsavtal med regioner pågår.

Forskningsprojekt inom radiologi har identifierats och ett projekt kommer att startas under det första halvåret 2021.