PERITUSKLINIKEN

ÅSA DAHM, VD

FAKTA

Perituskliniken öppnade den 1 september 2020 och är en av landets modernaste och bäst utrustade expertkliniker. Inledningsvis fokuserar kliniken på diagnos och kirurgisk behandling av sjukdomar i urinvägarna. Perituskliniken har möjliggjorts av tre ägarfamiljer: familjen Andersson (Mellby Gård), Mats Paulsson (PEAB) samt Göran Ennerfelt och Antonia Ax:son Johnson.

Perituskliniken är ett intressebolag i Mellby Gårds portfölj sedan 2018. Mellby Gårds representant i styrelsen är Johan Andersson (ordförande).

  • Lokalisering: Medicon Village i Lund
  • Årsanställda: 30
  • Ordförande: Johan Andersson

www.perituskliniken.se

PERITUSKLINIKEN OM 2021

“VI HAR EN UNIK MÖJLIGHET ATT GÖRA SKILLNAD”

Det finns ett stort behov av att öka kapaciteten inom svensk sjukvård för att korta de växande vårdköerna. Här kan Perituskliniken vara ett komplement inom främst urologi och avtal med sjukvårdsregionerna är avgörande för att bidra till snabbare diagnos och behandling för fler. Genom att erbjuda ”vård utan väntan” kan Perituskliniken vara en klinik som gör skillnad och är till för alla.

Patienterna kommer till kliniken från tre håll: avtalspatienter från de svenska sjukvårdsregionerna, där Perituskliniken är upphandlad vårdgivare; via försäkringsbolag alternativt söker sig privatbetalande patienter till kliniken direkt. Under 2021 tecknade Perituskliniken avtal med offentliga och privata vårdgivare och patientflödena ökade successivt.

– Vi trodde att det skulle vara enklare att få till avtal med regionerna och att det skulle finnas fler patienter, men vi har en bra dialog med regionerna och arbetar med att öka synligheten för att visa att vi kan hjälpa till när behovet finns. Från 2022 och framåt räknar vi med att få större patientflöden då det helt enkelt inte går att skjuta upp behoven längre.

Under 2021 direktupphandlades Perituskliniken av Region Skåne för behandling av gynekologisk cancer. Dessutom har kliniken ett vårdgarantiavtal med Region Halland för benign urologi. Perituskliniken tecknade även avtal om vårdförsäkringar med flertal av de stora försäkringsbolagen på marknaden. Kliniken slöt dessutom avtal med andra privata vårdgivare. Aleris utför till exempel ortopediska operationer på knä- och höftpatienter fyra dagar i veckan.

– Det är nytt inom svensk sjukvård att privata vårdgivare går samman för att minska vårdköerna.

STORT SJUKHUS I LITEN KROPP

Det som skiljer Perituskliniken från andra sjukhus är att här finns spetskompetens och teknologi under ett och samma tak. De moderna lokalerna rymmer diagnostik med egen röntgenavdelning (MR och PET/CT), provtagning och operationssalar med robot för titthålskirurgi.

Genom att förfoga över alla delar i utredningskedjan kan Perituskliniken leva upp till mottot ”vård utan väntan”. Samma utredning som i den offentliga vården tar mellan 60 och 130 dagar kan genomföras på cirka två veckor här.

– Ingen annan privat eller offentlig vårdgivare i hela Norden erbjuder samma kvalitet i alla led som vi. Perituskliniken är helt enkelt ett stort sjukhus i en liten kropp.

Användning av nya tekniker gör att Perituskliniken skiljer sig mot andra privata vårdgivare. Merparten av urologmottagningarna i Sverige gör prostatabiopsier med vävnadsproverna via ändtarmen utan föregående MR undersökning. Perituskliniken använder så kallad fusionsteknik med både ultraljud och MR, samt prover via huden i stället för ändtarmen. Metoden både ökar precisionen och minimerar risk för infektion. Dessutom används laservaporisering. vid godartad prostataförstoring vilket innebär minimalt obehag och efterbehandling för patienten.

– För patienter som har fått en cancerdiagnos kan vi även erbjuda multidisciplinära konferenser då vi både har onkolog, urolog och radiolog på kliniken. Det är vi ganska ensamma om som privatklinik i Sverige idag.

STOR UTVECKLINGSPOTENTIAL

Att bygga och etablera ett sjukhus kräver resurser. Det är både spännande och utmanande att skapa ett nytt team samtidigt som komplexa regulatoriska och kliniska krav behöver hanteras för att säkerställa en bra och säker vård.

Förutom att Perituskliniken redan idag tillför kapacitet till den svenska vården finns utvecklingspotential inom en rad olika områden. Framöver kommer kliniken bland annat fokusera på att ytterligare öka närvaron i de svenska regionerna och undersöka medverkan i utbildningsprojekt.

– Vi har ett fantastiskt medicinskt team. De har en unik kompetens och erfarenhet av exempelvis inkontinensoperationer. Det är inte många som kan det idag och här kan vi bidra till att utbilda fler specialister inom området.

Framöver finns även möjligheter att fortsätta samarbeta med andra privata och offentliga vårdgivare för kirurgiska behandlingar av exempelvis kvinnliga cancertyper som bröst- och gynekologisk cancer.

Ambitionen finns även att etablera Perituskliniken internationellt.

Det sker bland annat genom forskning inom radiologi och tarmröntgen. I takt med att patientflödena ökar och det statistiska underlaget är tillräckligt stort följer även möjligheten att medverka i större internationella forskningssamarbeten. Kliniken har även fått förfrågningar om att medverka i olika kliniska prövningar och utvärderar möjligheterna redan under 2022.

– Ingen har tidigare startat ett privat sjukhus av denna dignitet och det finns inget liknande i Sverige idag. Vi har en unik möjlighet att göra skillnad – både här och nu och på sikt.

VIKTIGA HÄNDELSER 2021

Ökad synlighet mot de svenska regioner för att vara ett komplement till svensk sjukvård.

Avtal med Region Skåne för att avlasta den skånska sjukvården samt med samtliga försäkringsbolag med vårdförsäkringar i Sverige.

Samarbete med privata vårdgivare för att minska köerna inom offentlig vård exempelvis inom knä- och höftimplantatkirurgi.