NIKKARIT

Jan Gustafsson, koncernchef

FAKTA

Nikkarit grundades i Finland 1990 och etablerades i Sverige 2005. Bolaget är ett specialistföretag inom listning och karmmontering vid alla typer av byggnationer, vid såväl nyproduktion som renovering. Det unika konceptet bygger på fasta meterpriser där både material och montering ingår. Det innebär högre kvalitet till lägre pris jämfört med en traditionell affärsmodell.

Nikkarit är en del av Mellby Gård sedan 2014. Mellby Gårds representanter i styrelsen: Hans Stråberg (ordförande) och Sven Knutsson.

  • Huvudkontor: Sollentuna
  • Omsättning 2018/2019: 213,1 MSEK
  • Antal anställda: 217
  • Ordförande: Hans Stråberg

www.nikkarit.se

NIKKARIT OM VERKSAMHETSÅRET 2018/2019

– DEN FINSKA MODELLEN SKA GE LYFT

Nikkarit har tagit en nisch inom byggsektorn genom att utföra montering av lister, dörrar och fönster och ta betalt per löpmeter eller enhet, istället för timdebitering. Företaget riktar sig till de större byggbolagen i Finland, Sverige och Norge. Jan Gustafsson är ny vd sedan februari 2019 och ska se till att verksamheten bedrivs lika effektivt på alla marknader.

Nikkarit grundades i Finland 1990, etablerade sig i Sverige i början av 2000-talet och ingår i Mellby Gård sedan 2014. Genom hård specialisering når bolaget ett konkurrenskraftigt erbjudande i kvalitet, effektivitet och pris. Det handlar om att montera lister och karmar, dörrar och fönster i kommersiella byggprojekt.

Affärsmodellen att ta betalt per löpmeter list, eller per fönster, samt specialiseringen av medarbetare och arbetsutrustning, innebär att Nikkarits installatörer kan jobba billigare och snabbare än vad kunderna själva klarar av. Samtidigt uppskattar kunderna att kunna flytta sina egna snickare till nästa byggprojekt och låta Nikkarit stå för det slutliga finsnickeriet. Summan blir högre effektivitet i hela byggkedjan, högre kvalitet på kortare tid och till lägre pris.

Affärsmodellen gör det lönsamt för Nikkarit att jobba snabbt. Det innebär höga krav på att installatörerna kan allokeras effektivt och att till exempel minimera restider mellan olika byggen. På den största marknaden, Finland, är detta ett väloljat maskineri. I Finland är Nikkarit marknadsledare inom sin nisch och utför 65–70 procent av list- och dörrmonteringen på alla nybyggda lägenheter i landet. Det handlar om totalt 60 kilometer list och 1 500 dörrar och fönster – per vecka.

I Sverige har Nikkarit vuxit snabbt på senare år, men drabbats av växtvärk. Det har gått lite fortare än vad bolaget hunnit med att leverera på ett effektivt och lönsamt sätt. Jan Gustafsson har arbetat på Nikkarit i Finland sedan 2011 och tillträdde posten som koncernchef i februari 2019. Hans uppdrag är att medverka till att affären i Sverige och Norge blir lika effektiv som den är i Finland.

”I Finland är vår affärsmodell inarbetad och välkänd i byggbranschen. Där har vi en marknadsandel på cirka 70 procent inom vår nisch. Under året har vi behållit en oförändrad omsättning och bra lönsamhet trots en svagt vikande byggmarknad. I Sverige växte vi snabbt under ett par år, men under det gångna året har lönsamheten inte hängt med”, säger han.

Avgörande för framgången i den finska modellen är att Nikkarit kan teckna årliga ramavtal med byggbolagen och inom dessa ramavtal allokera installatörerna på ett logistiskt maximalt effektivt sätt. Ramavtalen ger säljprocessen större effektivitet än att sälja gentemot varje enskilt byggprojekt. I Finland sker omkring 70 procent av försäljningen genom årliga ramavtal medan man i Sverige ännu är hänvisad till att sälja tjänsterna för varje enskilt byggprojekt.

”Min roll är att coacha fram den finska modellen i Sverige och Norge. Vi behöver fler pågående projekt än vad vi har installatörer till på varje enskild marknad, det är först då vi får möjlighet att jobba resurseffektivt. Här finns också en intrimning av materialinköp att göra”, säger Jan Gustafsson.

I Finland har Nikkarit fyra affärsområden: Lister, dörrar, fönster och bastu till småhus. I Sverige och Norge finns ännu bara lister och dörrar. Jan Gustavssons ambition är att på sikt inleda fönsterinstallationer även i Sverige och göra den svenska verksamheten lika stor som den finska. I Norge är bolaget fortfarande i en uppstartsfas, men även här ska den finska modellen bli vägledande.

VIKTIGA HÄNDELSER 2018/2019

Jan Gustafsson tillträdde som koncernchef i februari 2019.

Ny ledningsorganisation i Norge.

Nikkarit förvärvade exklusiva rättigheter till en ny innovativ fönsterlyft.