KLARAHILL

Sven Ackell, VD, Klarahill
Petra Segerdahl, VD, Verahill

FAKTA

Klarahill AB bildades 2014 och har som affärsidé att konsolidera en starkt fragmenterad begravningsbransch. Koncernen ska vara ett seriöst alternativ för människor i sorg. Det åstadkoms genom att de enskilda entreprenörernas engagemang bibehålls genom delaktighet och delägarskap. Dotterbolaget Verahill hanterar juridiska frågor i samband med dödsfall, exempelvis bouppteckningar och arvsfrågor, men också livets juridik för familjen.

Klarahill är en del av Mellby Gård sedan 2015. Mellby Gårds representanter i styrelsen är Sven Knutsson (ordförande) och Johan Andersson.

  • Huvudkontor: Nacka
  • Omsättning 2021: 194 MSEK
  • Årsanställda: 130

www.klarahill.se

KLARAHILL OM 2021

KLARAHILL ERBJUDER KOLL PÅ LIV OCH DÖD

2021 fortsatte Klarahill sin tillväxtresa. Inom begravning genomfördes tre viktiga byråförvärv och integrering av den digitala byrån Lova. Inom familjejuridiken ökade tillväxten genom en breddad tjänsteportfölj och ett ökat samarbete inom koncernen.

I begravningsverksamheten arbetar Klarahill under mottot ”Av begravningsentreprenörer för begravningsentreprenörer”. Entreprenöriell anda och genuin kunskap är viktig, både för att konsolidera den svenska begravningsbranschen och vid nya förvärv. Sedan bolaget bildades 2014 har tillväxten varit konstant.

Under 2021 förvärvades tre byråer – Jarls i Sjöbo, Widéns i Karlstad samt Östlunds i Katrineholm. De tio nya kontoren bidrog till att man nådde en omsättning inom begravning på 145 miljoner kronor och en kraftigt förbättrad lönsamhet.

– Årets förvärv har inte bara tillfört nya affärer, de har också satt oss på kartan i nya viktiga regioner. Vi har hittat nyckeln till framgång och ökar nu tempot för att ta ytterligare marknadsandelar. Med en stark intern kultur och infrastruktur kan vi successivt växa tillsammans utan att tumma på vare sig yrkesstolthet eller kvalitet, säger Sven Knutsson, styrelseordförande och tillförordnad VD på Klarahill.

RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR PÅ PLATS

För att täcka en större del av marknaden är det viktigt att erbjuda ett digitalt alternativ. Det ska vara lätt att hitta en byrå på nätet och få praktisk och juridisk hjälp även om man inte är på plats fysiskt. Under slutet av 2020 förvärvades därför den digitala byrån Lova Begravning. Idag är den en integrerad del av Klarahill och ett nationellt komplement till koncernens lokala närvaro.

De senaste årens tillväxtresa hade inte varit möjlig utan ett gemensamt ägande, ett decentraliserat ledarskap och starka lokala varumärken. Organisationen kan snabbt fånga upp kundernas nya behov och erbjuda relevanta lösningar. Anpassningen till digitala begravningar under pandemin är ett bra exempel.

– Det har blivit lite av en islossning i branschen. Allt fler begravningsbyråer söker upp oss efter att ha pratat med sina branschkollegor. Hos Klarahill finns en framtid för både byrån och medarbetarna. Att vara en del av vår gemenskap innebär stöd vid utmaningar men också att man får större kraft att skapa nya möjligheter. Som ägare får man avlastning utan att förlora inflytande. Förenklat kan man säga att genom Klarahill kan man som begravningsentreprenör både ha kakan och äta den.

VERAHILL VÄXER MED LIVETS JURIDIK

Verahills vision är att bli Sveriges ledande familjejuridiska byrå genom att växa organiskt sida vid sida med dödsfallsjuridiken från Klarahill. Under 2021 utsågs den tidigare operativa chefen Petra Segerdahl till VD på Verahill för att leda utvecklingsarbetet.

– Vårt ursprung i begravningsbranschen är en stor konkurrensfördel. Den klassiska juridiken som uppstår vid dödsfall – bouppteckning, arvskifte och dödsboförvaltning – ger oss ett stabilt flöde av ärenden som växer i takt med de förvärv som Klarahill genomför, säger Petra Segerdahl, VD på Verahill.

Omsättning ökade med 60 procent, från 30 mkr till 48 mkr, under 2021 samtidigt ökade personalstyrkan från ett fyrtiotal medarbetare till knappt sextio. Tillväxten kommer framför allt från ärenden där man är ombud åt privatpersoner i tvist samt ett systematiskt arbete med att öka såväl förmedling som konvertering av ärenden från Klarahill till Verahill.

Under det gångna året etablerade Verahill även flera nya externa samarbeten inom den så kallade förebyggande familjejuridiken, som bland annat inkluderar framtidsfullmakt, testamente och samboavtal.

– Vi har hittills valt att avvakta med att erbjuda automatiserade tjänster eftersom vi vill vara säkra på kvaliteten i den juridiska rådgivningen. Samtidigt bevakar vi noga den digitala transformationen i branschen. Inför 2022 planerar vi att erbjuda en ny digital tjänst för de enklare bouppteckningarna som kommer att komplettera vårt befintliga erbjudande på ett fördelaktigt sätt och växa affären ytterligare.

Under 2022 siktar man på att växa ytterligare genom en fortsatt satsning inom sina prioriterade områden och säkerställer därmed en bra balans av ärenden med minskat beroende av dödsfallsjuridiken. På så sätt ökar Verahills attraktivitet för unga jurister med intresse för den breda familjejuridiken.

VIKTIGA HÄNDELSER 2021

Förvärv av tre begravningsbyråer (10 kontor).

Nya samarbeten inom pensions-, försäkring-, bank-, revisions-, mäkleri och advokatverksamhet.

Lanserat Sveriges första nationella casetävling för juriststudenter inom familjerätt; “Processutmaningen”.