KLARAHILL

NIKLAS STEENBERG, VD

FAKTA

Klarahill AB bildades 2014 och har som affärsidé att konsolidera en starkt fragmenterad begravningsbransch. Koncernen ska vara det seriösa premiumalternativet för människor i sorg. Det åstadkoms genom att de enskilda entreprenörernas engagemang bibehålls genom delaktighet och delägarskap i en ”Ica-modell”. Dotterbolaget Verahill bildades 2016/2017 och sköter familjejuridik i samband med dödsfall som bouppteckningar och arvsfrågor, men också livets juridik för familjen.

Klarahill är en del av Mellby Gård sedan 2015. Mellby Gårds representanter i styrelsen: Sven Knutsson (ordförande) och Johan Andersson.

  • Huvudkontor: Stockholm
  • Omsättning 2018/2019: 144,6 MSEK
  • Antal anställda: 96
  • Ordförande: Sven Knutsson

www.klarahill.se

KLARAHILL OM VERKSAMHETSÅRET 2018/2019

– ETT ÅR AV INVESTERINGAR

Klarahill är en snabbt växande aktör bland Sveriges begravningsbyråer. Branschen är traditionsfylld och karaktäriseras av många fristående familjeföretag som har begränsade resurser att möta ny digital konkurrens. Vd för Klarahill är Niklas Steenberg. Hans mål är att modernisera Sveriges fristående begravningsbyråer genom att investera i digital tillgänglighet, kvalitet och ett personligt bemötande för människor i sorg.

Klarahill bildades 2014 av Niklas Steenberg tillsammans med en grupp familjeföretagare inom SBF, Sveriges begravningsbyråers förbund, när de såg behovet av samarbete för att sätta kraft bakom framtida investeringar, inte minst i en gemensam digital plattform. Anhöriga till människor som gått bort hittar i dag sin begravningsbyrå på nätet och de ofta familjeägda byråerna får svårt att nå ut eftersom de med små resurser inte klarar webbutveckling och sökordsoptimering. Därför är det en stor fördel för en mindre byrå att ingå i Klarahills varumärke och nätverk.

Samtidigt som Klarahill ser behovet av en konsolidering av marknaden finns också förståelsen för att en begravningsbyrå är en verksamhet som kräver ett helhjärtat entreprenörskap. Därför är det viktigt att entreprenören stannar kvar i verksamheten som delägare.

”Vi brukar likna det vid Ica-modellen. Det är entreprenörer som förenas i en koncern där delägandet kan se lite olika ut beroende på förutsättningarna, men där alla får del av centrala funktioner samtidigt som det egna entreprenörskapet finns kvar”, säger Niklas Steenberg.

Mellby Gård investerade initialt 50 miljoner kronor i Klarahill 2015. I dag har bolaget 27 helägda begravningsbyråkontor i Skåne, Småland, Västsverige och Stockholm.

”Vi har tre fokusområden i vårt arbete att konsolidera och modernisera begravningsbranschen: Förvärv av byråer, investeringar i digitala verktyg samt att utveckla kundmötet. Under året som gått har vi fokuserat på de två senare delarna, digitala investeringar och kundmötet”, säger Niklas Steenberg.

Han har också drivit ett varumärkesarbete som går ut på att lyfta fram Klarahill som ett varumärke gentemot kund. Hittills har namnet Klarahill inte lyfts fram publikt, utan varit namnet på det holdingbolag som fungerar som ett paraply för de enskilda byråerna i nätverket. Den enkla anledningen till förändringen är att marknadsföring som till exempel sökordsoptimering blir betydligt effektivare och billigare med ett varumärke än med ett hundratal olika.

”Konkurrensen sker alltmer på internet eftersom det är där anhöriga söker en begravningsbyrå. Det finns aktörer som är duktiga på att komma högt i sökningarna, och i en sådan miljö går det inte att marknadsföra ett stort antal olika varumärken. De byråer som ingår i vårt nätverk kommer framöver att heta Klarahill i kombination med det ursprungliga namnet”, säger Niklas Steenberg.

Samtidigt investerar Klarahill i en fysisk modernisering av begravningskontoren och de anställda utbildas för att ytterligare förbättra mötet med de anhöriga. Ett värdigt bemötande i en trygg miljö är avgörande för människor i sorg, och det är vad Klarahill står för. Tack vare ett erbjudande med hög kvalitet kunde Klarahill öka sin marknadsandel under ett år då något färre dödsfall registrerades jämfört med året innan.

Bolaget flyttade under året sitt huvudkontor till nya större lokaler, inte minst för att ge plats åt det växande dotterbolaget Verahill som tillhandahåller familjejuridisk rådgivning. Verahill bildades så sent som 2016 och växer snabbt. Rekryteringar pågår som ska ta bolaget till cirka 50 anställa jurister och rådgivare under nästa verksamhetsår.

”Vid dödsfall uppkommer många olika familjejuridiska frågor som vi hjälper de anhöriga med. Men expansionen är också en följd av att vi inriktar rådgivningen på generell familjejuridik som samboavtal, äktenskapsförord och bodelning”, säger Niklas Steenberg.

Även inom familjejuridiken sker en snabb digitalisering med inslag av artificiell intelligens, AI. Avtal och formulär kan skapas snabb och enkelt med digitala verktyg. Ett exempel är appen Until där man i mobilen kan sätta ihop ett samboavtal. En annan trend som ökar behovet av Verahills tjänster är att aktörer som banker, försäkringsbolag och fastighetsmäklare i allt högre utsträckning efterfrågar juridisk hjälp åt sina kunder.

”Det är Mellby Gård som har möjliggjort Klarahill och Verahill. Som huvudägare kombinerar Mellby Gård egenskaperna långsiktighet, finansiell styrka, trovärdighet och en förståelse och sympati för alla de entreprenörer som vi knutit till oss”, säger Niklas Steenberg.

VIKTIGA HÄNDELSER 2018/2019

Flytt av huvudkontoret till nya lokaler i Sickla i Stockholm.

Investeringar i digital plattform, webbplattform och affärssystem.

Årsmötet den 14–15 september då över 100 anställda runt om i landet kunde träffas utbyta erfarenheter.

Beslut att investera i upprustning av kontoren.

Fortsatt kraftig expansion i dotterbolaget Verahill som hanterar familjejuridik.