HEDSON

LENNART ERIKSSON, VD

FAKTA

Hedson är en ledande leverantör av högkvalitativ utrustning för lack-, däck-, och bilverkstäder samt biltillverkare och övrig industri. Bolaget erbjuder lösningar inom härdning, lyft och tvätt i 80 länder. I Hedsons portfölj finns varumärkena Drester, Herkules, IRT och Trisk.

Hedson är en del av Mellby Gård sedan 2014. Mellby Gårds representanter i styrelsen: Hans Stråberg och Sven Knutsson.

  • Huvudkontor: Arlöv
  • Omsättning 2018/2019: 268,2 MSEK
  • Antal anställda: 134
  • Ordförande: Fredrik Hansson

www.hedson.com

HEDSON OM VERKSAMHETSÅRET 2018/2019

– I FRAMKANT AV INNOVATION OCH UTVECKLING

Hedson utvecklar och säljer utrustning till främst billackeringsoch däckverkstäder. Med anor från 1960-talet har bolaget ledande varumärken inom hydrauliska liftar, lacktorkning och hjultvättar. Idag sker försäljning till över 80 länder i alla världsdelar och framöver väntar en fortsatt expansion på den nordamerikanska marknaden.

I Hedsons portfölj finns världsledande varumärken inom billiftar (Herkules), hjultvättar (Drester) och härdningsutrustning (IRT). Hedsons tongivande roll i branschen har under åren resulterat i att flera aktörer försökt kopiera bolagets produkter. Konkurrenternas metoder sporrar Hedson till att löpande säkerställa en hög innovationstakt för att inte tappa försprånget.

”Man blir en auktoritet i branschen när man förstår kundernas behov och är drivande i utvecklingen. En konsekvens av detta har blivit att flera av våra konkurrenter försöker kopiera oss och sedan pressa priserna”, säger Magnus Björnström, vd för Hedson fram till september 2019.

”För oss är det viktigt att hela tiden hålla uppe kvaliteten och vara drivande inom innovation. Det gör att vi kan skapa värden för våra kunder och hålla avståndet till konkurrenterna”, säger han.

Bolaget lägger idag 6–8 procent av den årliga omsättningen på produktutveckling. Under året har det resulterat i ett flertal nya lanseringar som bidrar till stora miljövinster och effektivare resursförbrukning. Ökad efterfrågan på hållbara lösningar märks tydligt bland kunderna, som är allt från mindre verkstäder till de stora biltillverkarna.

”En av årets viktigaste lanseringar är ett reningssystem som kan hantera vatten från verkstadsmiljöer. Historiskt sett har verkstäder varit ganska smutsiga miljöer, men tack vare smarta lösningar börjar det förändras”, säger Magnus Björnström.

”Vi har också lanserat en ny typ av härdningsutrustning för UVbaserade material. Jämfört med traditionella metoder innebär detta att härdningstiden minskar från minuter till sekunder. På sikt sparar det stora resurser för våra kunder”, säger han.

De nya produkterna har mötts av positiva reaktioner från kunderna och ser ut att bli starka tillskott i bolagets produktportfölj. På Hedson är man därför optimistiska inför att kunna öka omsättningen med 5 procent under nästa år.

En utmaning i bolagets tillväxtarbete har varit avsaknaden av ett gemensamt internt affärssystem. Arbetet med att samla alla funktioner i samma system är numera i full gång och väntas vara klart under nästa verksamhetsår.

”Med det moderniserade affärssystemet kommer hela bolaget att finnas samlat under ett paraply. Det möjliggör ett effektivare orderflöde och ökad tillväxt”, säger Magnus Björnström.

I Hedsons tillväxtsatsning riktas fokus mot Nordamerika samt södra Europa, däribland Frankrike och Spanien. Bolagets expansion till andra sidan Atlanten är fortfarande i ett tidigt skede, men är av strategisk betydelse i en bransch som är starkt präglad av konsolidering.

”Potentialen i Nordamerika är enorm och man kan alltid önska att den här typen av satsningar ska gå fortare. Men det kostar både tid och pengar att etablera sig på en helt ny marknad”, säger Magnus Björnström.

I september 2019 valde Magnus att ta sig an nya utmaningar, efter att ha varit vd på bolaget under nära 4,5 år. Han efterträddes av Lennart Eriksson, som närmast kommer från tjänsten som COO på Hedson – en tjänst som han i fortsättningen har parallellt med vd-uppdraget.

”Det känns hedrande att få leda Hedson framöver. Tack vare våra medarbetare och all den kunskap som finns i företaget har vi idag några av branschens starkaste varumärken. Jag ser fram emot att förvalta det förtroende som vi byggt upp och använda det för att ytterligare stärka vår internationella position”, säger Lennart Eriksson.

VIKTIGA HÄNDELSER 2018/2019

Lennart Eriksson tillträdde som vd i september 2019.

Etablering i Spanien samt fortsatta satsningar på Frankrike och Nordamerika.

Lansering av vattenreningssystem för verkstäder.

Lansering av härdningsutrustning för UV-baserade material.