Flowbird

Bertrand Barthelemy, Koncernchef

FAKTA

Flowbird är resultatet av en fusion som beslutades i januari 2018 mellan svenska Cale och franska Parkeon. Cale grundades i Sverige 1955 och utvecklades under åren till av världens ledande leverantörer av parkeringsautomater, mobilapplikationer, tillståndslösningar, system för övervakning och bötfällning samt transaktionshantering.

Flowbird har genom Cale varit en del av Mellby Gård sedan 1997. Mellby Gårds representant i styrelsen: Johan Andersson.

  • Huvudkontor: Paris
  • Omsättning 2018/2019: 319,1 MEUR
  • Antal anställda: 1 246
  • Ordförande: François de Mitry

www.flowbird.group

FLOWBIRD OM VERKSAMHETSÅRET 2018/2019

– VISAR VÄGEN TILL DEN SMARTA STADEN

Flowbird är världsledande på parkeringslösningar och har levererat närmare 70 procent av världens alla parkeringsautomater. Branschen förändras snabbt av digitaliseringen och Flowbird är i färd med att ta en ledande roll i den smarta staden.

New York City, Buenos Aires, Hong Kong och Chicago – det är några av de storstäder som under året 2018/2019 valt att upphandla eller komplettera Flowbirds lösningar. I Hongkong har företaget tecknat ett tioårskontrakt med kommunen om en totallösning för stadens parkeringar. Även i Buenos Aires är kontraktet på tio år och omfattar bland annat 1 900 fysiska terminaler.

”Det är viktigt med långa kontrakt eftersom vi tar ansvar för drift, underhåll och uppgradering av våra system”, säger Bertrand Barthelemy som är koncernchef.

Flowbird har sitt huvudkontor i Frankrike efter den fusion som genomfördes i början av 2018 mellan det dåvarande helfranska bolaget Parkeon och svenska Cale – som är ett av Mellby Gårds äldsta innehav. Efter fusionen är Mellby Gård minoritetsägare med cirka 23 procent av aktierna. Huvudägare är det franska private equity-bolaget Astorg.

2018/2019 är därmed det första hela räkenskapsåret för den sammanslagna koncernen. Året har präglats av integration av såväl organisation som teknik och att förklara för kunderna vad den nya organisationen innebär.

”Vi har hittat mer synergier än vi trodde. Det gäller både kostnadsoch intäktssidan och även inom den tekniska utvecklingen. Vi har till exempel kunnat integrera tekniska komponenter från båda sidor i nya terminaler där vi bytt ut dyrare delar från Parkeon och satt in både mer avancerade och prisvärda delar från Cale, och tvärtom. Därutöver har våra kunder tagit emot den nya koncernen och det nya varumärket väl, även om vi fått lägga kraft på att förklara vad vi är i dag”, säger Bertrand Barthelemy.

Han är väl medveten om att framtidens parkeringslösningar är digitala och att den fysiska automaten därför kan ifrågasättas. Han pekar dock på att försäljningen av terminaler varit oförminskad under året och att de fysiska produkterna kommer att fortsätta sälja bra under överskådlig tid. Terminalernas roll håller dessutom på att förändras på ett sätt som kommer att göra dem fortsatt relevanta.

Mellby Gårds representant i Flowbirds styrelse är Johan Andersson. Han pekar på terminalens potential i den smarta staden:

”Flowbird har 70 procent av den installerade basen av parkeringsautomater i världen. Det finns en stor potential att använda dessa till mycket mer än bara att betala en parkering. Det är egentligen bara fantasin som sätter gränserna”, säger han och fortsätter:

”Vi ska fokusera på den enorma mängd data vi hanterar samt systemintegration. Våra nya terminaler kan hantera olika typer av information, så framöver kan man hyra en cykel eller en bil, hämta biobiljetter eller delta i en opinionsundersökning från våra terminaler. Det blir en digital kiosk”, säger Johan Andersson.

Framtiden är även mobil. Bilister över hela världen väljer i allt större omfattning bort terminalen för att endast registrera en parkering i mobilen. Även här utvecklar Flowbird egna lösningar under olika varumärken som successivt migrerar till ett gemensamt varumärke. Här är inte bara betalning en av lösningarna, utan Flowbirds välförgrenade nät av fysiska terminaler utgör en viktig del av ett ekosystem där fysiska och mobila lösningar talar med varandra. Det kan till exempel handla om registrering av parkeringstillstånd för boendeparkering. En kommun kan med information om efterfrågan planera mängd och lokalisering av p-platser och bilister kan i mobilen, eller direkt i bilens system, få information om var det finns lediga parkeringsplatser. Fysiska terminaler kan även mäta luftföroreningar och skicka informationen till mobilapplikationen.

”Allt detta sammantaget innebär en mycket spännande framtid för Flowbird. Koncernen spenderar mycket pengar på forskning och utveckling”, säger Johan Andersson.

Bolaget har två affärsområden: Smart City som i huvudsak innehåller parkeringslösningarna, samt Transport Intelligence som tillverkar och säljer biljettautomater för kollektivtrafik. I runda tal står Smart City för 75 procent av omsättningen och Transport Intelligence för 25 procent.

Flowbirds huvudägare Astorg har en tioårig investeringshorisont och förr eller senare kommer det att bli tal om en exit. Mellby Gård kommer att förhålla sig till detta utifrån de omständigheter som gäller när detta blir aktuellt.

VIKTIGA HÄNDELSER 2018/2019

Ett tioårskontrakt säkrades med staden Hong Kong avseende parkeringskiosker och integrerade mobila system.

Ett tioårskontrakt säkrades med staden Buenos Aires avseende parkeringskiosker och integrerade mobila system.

Ett avtal med staden Chicago säkrades avseende cirka 5 000 moderna parkeringskiosker.

Ett femårskontrakt med staden New York säkrades om uppgradering av 14 000 parkeringskiosker med integrerade mobila system.