Flowbird

Bertrand Barthelemy, Koncernchef

FAKTA

Flowbird är resultatet av en fusion som beslutades i januari 2018 mellan svenska Cale och franska Parkeon. Cale grundades i Sverige 1955 och utvecklades under åren till av världens ledande leverantörer av parkeringsautomater, mobilapplikationer, tillståndslösningar, system för övervakning och bötfällning samt transaktionshantering.

Flowbird har genom Cale varit en del av Mellby Gård sedan 1997. Mellby Gårds representant i styrelsen är Johan Andersson.

  • Huvudkontor: Paris
  • Omsättning 2020: 267 MEUR
  • Årsanställda: 1 320
  • Ordförande: François de Mitry

www.flowbird.group

FLOWBIRD OM 2019/2020

– DIGITALISERING OCH MOBILITET ÄR FRAMTIDEN FÖR SMARTA STÄDER

Behovet av enklare, snabbare och smartare lösningar, vare sig det gäller parkering eller kollektivtrafik, är en växande trend. Digitalisering är kärnan i Flowbirds strategi framåt. Både 2019 och 2020, trots pandemin, har visat att Flowbirds lösningar är attraktiva över hela världen.

Flowbird är ett verkligt globalt företag med närvaro i 80 länder. Merparten av verksamheten är koncentrerad till Europa och USA, men företaget växer i Afrika, Asien, Australien, Östeuropa och Mellanöstern. Företaget har två affärsenheter: Smart City, som inkluderar parkeringslösningar och mobila parkeringsbetalningar och står för cirka 75 procent av försäljningen, samt Transport Intelligence, som inkluderar design och marknadsföring av biljettsystem för kollektivtrafik och står för 25 procent.

”Under de senaste två åren har vi lyckats öka tempot i digitaliseringen av verksamheten och jag är mycket stolt över att vi har kunnat göra det trots covid-19-krisen. Vi har kunnat växa båda våra plattformar och addera såväl intäkter som mervärde till städer och trafiksystem”, säger Bertrand Barthelemy, koncernchef på Flowbird.

FOTFÄSTE I STORSTADSOMRÅDEN

Flowbirds nya biljettfria lösning för kollektivtrafik kan integreras med befintliga biljettsystem och det finns därmed inget behov för städer att ersätta funktionsdugliga betalsystem. Den öppna betallösningen har enorm marknadspotential och kommer fortsatt vara mycket lönsam över tid då Flowbird erhåller en avgift på samtliga betalningar.

Nya affärer för Transport intelligence inkluderar Edinburgh, Paris, Perth i Australien och samtliga städer i Nordirland. I nuläget finns det få konkurrenter på marknaden och Flowbird tittar på Norden och Nordamerika som nästa steg.

”Vår öppna betallösning har visat sig vara mycket framgångsrik och populär. Oavsett om du befinner dig i Belfast eller London slipper du att registrera dig för att köpa ett kort för att åka tunnelbana eller buss – du använder helt enkelt ditt eget kontaktlösa kreditkort. Det är väldigt bekvämt för alla”, säger Bertrand Barthelemy.

ETT VÄXANDE BEHOV ATT HANTERA PARKERING

Idag har Flowbird levererat cirka 70 procent av det totala antalet gatuparkeringsmaskiner i världen och målet är att fortsätta växa i volym. Potentialen ligger i att bättre utnyttja den installerade basen av parkeringsautomater för att skapa mervärde och ökad mångsidighet med en tydlig mobil eller digital strategi.

”Under de första lockdowns som orsakades av covid-19- restriktionerna drabbades vår parkeringsverksamhet hårt. I grund och botten stängde hela verksamheten ner när alla stannade hemma. Men när folk sen återvände till jobbet gynnades privata bilar på bekostnad av kollektivtrafiken. Nu står städerna inför utmaningen att behöva återskapa och hantera parkeringszoner och återinföra biljettförsäljning”, säger Bertrand Barthelemy.

Trots covid-19, som åtminstone för tillfället har dämpat efterfrågan, ser Flowbird fortsatt långsiktiga möjligheter på marknaden. Den installerade basen av parkeringsautomater skapar många möjligheter med kontaktlösa lösningar och mjukvaruuppgraderingar samt insourcing av betalningsprocessen.

Det nya kontraktet med Barcelona omfattar 2 500 pekskärmsautomater, kiosker och parkeringsmätare. I Stockholm används Flowbirds mjukvaruplattform för stadens egen app och finns även bakom den populära mobilapplikationen EasyPark, vilket visar att lösningen är attraktiv för lokala myndigheter. Företaget väntar för närvarande på grönt ljus inför lanseringen i Hong Kong 2021, och i New York pågår de sista faserna av granskningen av kontraktet.

I USA är behovet av att hantera parkering annorlunda. Marknaden handlar framförallt om att hantera konvergensen mellan parkering på och vid sidan av gatan. Flowbird erbjuder parkeringsbokningar med förskottsbetalning via registreringsskylten. Sacramento, Detroit och Las Vegas lades till i listan över städer där Flowbirds digitala lösning nyligen introducerades.

”I USA handlar parkering mer om bekvämlighet än i andra delar av världen. Flowbird får en procentandel av biljettpriset och det har visat sig vara en mycket lönsam affär för oss”, säger Bertrand Barthelemy.

HÅLLBARHET ÄR EN DEL AV FLOWBIRDS ATTRAKTIONSKRAFT

Flowbirds lösningar erbjuder städerna en hållbar strategi för att vara attraktiva för både pendlare och besökare, samtidigt som de minskar föroreningar och ökar stadens intäkter. En enkel och ickediskriminerande betalningslösning för kollektivtrafik kan minska antalet bilar och genom att snabba på parkering kan trängseln också minskas.

”Vårt uppdrag är helt klart ekologiskt. Vi hjälper städer att ta hand om miljön och alla medborgare genom att göra betalning för kollektivtrafiken både mobil och enkel. På så sätt blir städerna grönare och mer attraktiva samtidigt som deras intäkter ökar. Vi gör det enklare, säkrare och snabbare”, säger Bertrand Barthelemy.

VIKTIGA HÄNDELSER 2019/2020

Avtal med staden Barcelona om installation av 2 500 moderna parkeringsautomater med pekskärmar.

Sjuårigt kontrakt med Stockholms stad för mobilbetalning med Flowbirds applikation under stadens varumärke.

Utrullning av moderna parkeringskiosker i Philadelphia.

Öppna betallösningar implementerade i befintliga kollektivtrafiksystem i Storbritannien, Frankrike och Kanada.

Tioårskontrakt för ett one-stop-shop-system för regeringen i Hong Kong.

Både öppna betallösningar och multimodalitet med Flowbirds mobilapplikation i Monaco.