EXCALIBUR

THOMAS POHJANEN, VD

FAKTA

Excalibur Asset Management är ett fondbolag som ägs med röstmajoritet av Mellby Gård. Förvaltningen i Excalibur sker enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, AIFM. Excaliburs förvaltning startade 2001 och är främst inriktad på de institutionella räntemarknaderna i Europa och G7-området.

Excalibur är en del av Mellby Gård sedan 2008. Mellby Gårds representanter i styrelsen är Rune Andersson (ordförande) och Johan Andersson.

  • Huvudkontor: Stockholm
  • Omsättning 2021: 11 MSEK
  • Årsanställda: 6

www.excaliburfonder.se

EXCALIBUR OM 2021

 FLER VILL DRA NER PÅ RISKEN EFTER TIO ÅRS BÖRSUPPGÅNG

Excalibur erbjuder fondförvaltning på räntemarknaden till både institutioner och privatpersoner. Målet är att uppnå positiv avkastning oavsett marknadsläge till låg risk. Det har fonden lyckats med nästan varje år i 20 års tid. 2021 var inget undantag.

Fonden investerar för absolut avkastning och söker marknadens alfa, vilket innebär att fonden ska ha en positiv avkastning oavsett marknadsläge. Hittills har det gått bra. Excalibur fyllde 20 år under 2021 och under denna tid har fonden haft positiv avkastning varje år utom två. Fonden har nominerats till en av Europas bästa hedgefonder inom fixed income av Eurohedge Awards.

I snitt har fonden avkastat cirka 5 procent per år sedan starten. Det kan låta lite jämfört med börsens uppgångar på senare år, men då görs fondens placeringar till betydligt lägre risk än vid aktieplaceringar.

BEHOV FÖR FÖRVALTNING TILL LÅG RISK

Det finns ett behov av kapitalförvaltning till låg risk, även om det är något som nästan glömts bort de senaste tio åren eftersom räntorna varit så låga och gett obefintlig avkastning. Aktiemarknaden har gått upp mycket tack vare att det saknats avkastande alternativ och de flesta investerare, även småsparare, har därför lockats ta allt större risker.

– Vi hade en tuff period med nettoutflöden ur fonden, kunder tog helt enkelt sina pengar och gick någon annanstans. Men under 2021 har vi haft ett nettoinflöde. Det märks att allt fler tycker att det är dags att dra ned på risken efter tio års börsuppgång.

Att uppnå absolut positiv avkastning oavsett marknadsläge, till låg risk, är svårt. Det kräver en djupgående kunskap om marknaden. Men det går, med lång erfarenhet av tidigare skiften i konjunktur och av vad som påverkar det så kallade marknadssentimentet. Den erfarenheten har Thomas Pohjanen och hans team som har ett förflutet på dåvarande Nordbankens räntehandelsgolv.

– Att köpa en obligation för att bara behålla den är ju meningslöst om den inte ger någon ränta. Vi gör affärer på rörelser och felprissättningar på ränte- och penningmarknaden. Det är en stor fördel att bli äldre i det här yrket eftersom marknaden tenderar att utvecklas i cykler där rörelsemönster går igen. Har man sett några sådana cykler är det lättare att se nästa. Och det uppkommer alltid överreaktioner i både upp- och nedgång. Vi känner igen en överreaktion när vi ser den. Det handlar om omdöme och tajming, det är så vi skapar avkastning.

SNABB ÅTERHÄMTNING EFTER PANDEMIN

Bland årets överreaktioner och överraskningar på finansmarknaden kan nämnas den oväntat snabba återhämtningen efter den första Covid-chocken. Sedan sattes fokus på utrullningen av vaccin där marknaden ömsom jublat, ömsom bävat. Därutöver har den tilltagande inflationen tagit även världens stora centralbanker på sängen. Men med facit i hand, hur överraskande är det egentligen att världsomfattande produktionsneddragningar, stopp i transporter av varor och tilltagande protektionism mellan USA, Kina och Ryssland ska medföra en utbudspropp med stigande priser som följd?

– I första skedet av den här utvecklingen kommer vi få se centralbanker som drar ned på stödköp av obligationer. Det innebär att marknadsräntorna kommer att tillåtas att stiga. Det kan vi utnyttja genom att ta terminspositioner. Vi tror dessutom att den svenska inflationen kommer att ligga på 4 procent i slutet av 2022. Det är dubbelt så mycket som Riksbankens inflationsmål. Vi får se vad det innebär.

Excalibur handlar i värdepapper i svenska kronor, euro och dollar till ungefär en tredjedel var. Även det är ett sätt att både komma åt marknadsmöjligheter och att jämna ut risken. Fondförmögenheten var vid årets slut cirka 600 MSEK, vilket var en nettoökning med cirka 20 procent, tack vare nyinsättningar. Fondandelsägarnas avkastning blev cirka 4 procent efter avgifter.

VIKTIGA HÄNDELSER 2021

Excalibur fyllde tjugo år.

Excalibur nominerades som en av topp tre räntehedgefonder i Europa.

Fondens förvaltade belopp växte med 20 procent under 2021.