Teamet bakom Spec-Imaging, f.v.: Edouard Berrocal, William Chaze, Sandra Török and David Frantz.

 

FMG Circular Invest, som backas av Feralco och deras ägarbolag Mellby Gård, går in med kapital i det forskningsbaserade bolaget Spec-Imaging. Tidigare i år gick Stena New Ventures in som strategisk investerare. Kapitaltillskottet till Spec-Imaging från de två investerarna uppgår till 6,5 MSEK.

“Det känns otroligt kul att ha två så pass starka och välrenommerade investerare på ägarlistan i den här fasen i vår utveckling. Att båda dessutom ser tydliga strategiska synergier är ytterligare ett styrketecken av bolagets teknologi och potential”, säger Fredrik Rosenqvist, ordförande för Spec-Imaging.

Spec-Imaging har tagit fram en ny, patenterad mätmetod baserad på absorptions-spektroskopi som möjliggör mätning av olika ämnen direkt i grumliga vätskor utan utspädning. Att använda ljus för att analysera innehåll i vätskor är en väletablerad metod inom både forskning och utveckling och inom flertalet tillverkningsindustrier. En stor och tidskrävande utmaning har dock alltid varit att vätskan behöver vara nära genomskinlig för att absorbansen ska kunna mätas på ett korrekt sätt.  För grumliga vätskor innebär detta tidskrävande manuella utspädningsprocesser innan analys är möjlig. Med Spec-Imagings teknologi blir utspädning inte längre nödvändig, något som dels effektiviserar dagens metoder och dels öppnar upp för in-line-mätningar inom industrier såsom vattenrening, livsmedel och läkemedel.

“Syftet med det nya kapitalet är att gå från pilottester till initial produktion, samt att öka utvecklingstakten för de olika in-line-applikationerna som identifierats i kunddialoger. Vi kommer även att behöva anställa ett antal personer för att hinna med”, säger William Chaze, VD på Spec-Imaging.

Bolaget är nu nära en första tillverkningsserie av den initiala table-top produkten. Utvecklingsarbetet för mätningar in-line pågår för fullt. Vidare fortsätter bolaget att stärka sin patentportfölj som för närvarande innehåller fyra ansökningar, med fler på väg.

Mikael Helmerson, vice VD på Mellby Gård, kommer framöver att ingå i bolagets styrelse. Investeringen i Spec-Imaging görs via FMG Circular Invest AB, ett gemensamt initiativ från Mellby Gård och det helägda dotterbolaget Feralco.

“Syftet med FMG Circular Invest är att identifiera och stötta innovationer som på ett eller annat sätt kan bidra till renare vatten i världen. Vi är övertygade om att vår investering och vårt framtida samarbete med Spec-Imaging kommer att medverka till just detta”, säger Mikael Helmerson.

Feralco-gruppen grundades år 2000 och är en ledande leverantör av vattenreningskemikalier med produktionsanläggningar och stödtjänster i hela Europa. Över 100 miljoner människor får sitt dricksvatten renat med hjälp av Feralcos produkter och tjänster. Bolaget omsätter ca 1.6 miljarder SEK årligen.

Mellby Gård är ett familjeägt investeringsbolag, verksam inom fyra vertikaler: industri, konsumentvaror, jordbruk och tjänster. De tre hörnpelarna i Mellby Gårds affärsmodell är långsiktighet, aktiv ägarstyrning och delägarskap. Målet med verksamheten är att ta bolag från lovande till ledande.

Spec-Imaging grundades 2020 av LU Holding och LTH-forskarna Edouard Berrocal, William Chaze, Elias Kristensson samt Jeremias Püls som samtliga kommer från förbränningsfysik på Lunds universitet. Forskningen som ligger till grund för innovationen har pågått i över 10 år.