2018/2019 i korthet

Mellby Gårds totala omsättning uppgick till 6 147 MSEK (13 512 MSEK inkluderat andel i intressebolag). Resultatet, EBITDA, uppgick till 1 005 MSEK.

Under året gick Mellby Gård in som delägare i Perituskliniken tillsammans med Mats Paulsson och Göran Grosskopf från Peabsfären samt Antonia Ax:son Johnsson och Göran Ennerfelt från Axel Johnsonsfären. Målet är att kliniken ska öppna under 2020.

Dotterbolaget Chevalier gick samman med Open Air Group som ägs av investmentbolaget Nalka inom IKEA-koncernen. Genom samgåendet blev Mellby Gård näst största ägaren i nya Open Air Group.

Mellby Gård avyttrade innehavet i Ferronordic och blev istället näst störste ägare i Necst Motors. Necst säljer Volvo Construction Equipment och Volvo Lastvagnar i östra Afrika.

Strax efter verksamhetsåret förvärvade Mellby Gård över 90 procent av aktierna i KappAhl i syfte att avnotera bolaget från Stockholmsbörsen.

För att läsa om året i helhet kan du se vår årsbok för 2018/2019.