I oktober månads utgåva av tidningen Privata Affärer och Placeringsguiden hade man speciellt fokus på hedgefonder och dess roll på en skakig marknad. I artikeln pekar man på att de hedgefonder som lyckats generera en stabil avkastning oavsett marknadsklimat – trots att nästan alla tillgångspriser fallit synkroniserat – har fått något av en revansch. En av fonderna som lyfts fram är Excalibur Fixed Income, förvaltad av Mellby Gårds bolag Excalibur Asset Management AB. I år har förvaltarna hittills lyckats generera en avkastning om 3,67 procent vid utgången av oktober – utmärkande när i stort sett alla andra fonder backat.

”Vårt mål är att över tid ge kunderna den riskfria räntan plus en överavkastning på 3 till 4 procent. Vi snittar strax under 5 procent i årlig avkastning sedan starten. Det viktiga är också att det görs med låg volatilitet”, säger Thomas Pohjanen, VD för Excalibur Asset Management AB.

Vad är det då som ligger bakom framgången?

”Vår utgångspunkt är den fundamentala ekonomiska utvecklingen. Den kommer alltid att trycka penning- eller finanspolitiken i endera riktningen, antingen mot stimulanser eller mot åtstramningar. När pandemin startade etablerade vi en nettolång exponering mot ränteplaceringar. Vi ville äga räntor som tillgångsslag då vi trodde hälovårdskrisen skulle motarbetas av centralbankerna med alla till buds stående medel, vilket de också gjorde.

”När vi sedan kom in i 2021 fick vi en väldigt viktig förutsättning för en vändning av ekonomin på plats, nämligen effektiva vaccin. I England började man vaccinera folk redan innan årsskiftet 2021 och i Sverige ganska snabbt efter årsskiftet. Vår hållning in i 2021 var att det skulle bli en ganska snabb återhämtning av ekonomin och vi började se att stimulanserna skulle tas tillbaka.

”Kort sagt kan vi säga att avkastningen vi genererade 2020 kom från sjunkande räntor. 2021 kom avkastningen från stigande räntor”, avslutar Thomas Pohjanen

Läs hela artikeln från Privata Affärer här.