Eriksberg Hotel & Nature Reserve har varit en del av Mellby Gård sedan 2008. Fastigheten innefattar ett stort naturreservat och betesområde för bland annat visenter, davidshjortar, kronhjortar och vildsvin. Man erbjuder också hotell, restaurang, konferens och guidade safariturer – allt mot bakgrund av ett djupgående hållbarhetstänk.  

“Eriksberg har varit en hållbar besöksanledning i 80 år. Vår grundare Bengt Berg bildade Maravikens biologiska försöksområde redan 1942. Djuren är den viktigaste beståndsdelen i allt vi gör. På Eriksberg kan folk komma ut mitt i naturen och få se hur djur och natur fungerar – vilket är vår enkla affärsidé”, säger Per-Arne Olsson, VD Eriksberg Hotel & Nature Reserve.

Utöver att verksamheten drivs så hållbart som möjligt har Eriksberg också en viktig roll i en rad artbevarande projekt, framför allt kopplat till visenter och davidshjortar.  

“Både visenterna och davidshjortarna ingår i ett bevarandeuppdrag. Det är två arter som varit utrotade under lång tid, men som vi nu hjälper till att föda upp med rätt genetik att sprida till vilda bestånd – så kallad ”re-wilding”, säger Per-Arne Olsson.

Under sommaren 2022 var besökstalen relativt likvärdig pandemiåren. En stor skillnad är dock att antalet internationella gäster ökat, medan de nationella gästerna minskat något. Nu siktar man på att bygga ut fler hotellrum och även satsa på att göra naturen tillgänglig dygnet runt, hela året, med hjälp av digitala hjälpmedel. Allt för att kunna erbjuda en naturnära besöksupplevelse till fler.

“Eriksberg är ett speciellt ställe som betyder väldigt mycket för mig och för Mellby Gård. Jag tror att det är viktigt att vi har en filosofi av ständig utveckling i vårt erbjudande här – att alltid vara lite bättre än förra året. Jag hoppas också att vi kan vara en inspiration för andra i hur vi bedriver verksamheten”, säger Johan Andersson, VD, Mellby Gård.