ERIKSBERG HOTEL & NATURE RESERVE

PER-ARNE OLSSON, VD & STEN LIBELL, ORDFÖRANDE

FAKTA

Eriksberg Hotel & Nature Reserve är ett naturreservat i Karlshamns kommun. Det är ett av norra Europas största vilthägn och Nordens största safaripark. Fastigheten är på 1 348 hektar, varav 409 hektar är vatten. Här finns ett rikt djurliv med bland annat kronvilt, dovvilt, davidshjort, vildsvin, visenter (Europas största avelsbesättning) och mufflonfår. Under sommaren är det cirka 1 600 djur. Antalet besökare under 2021 uppgick till 80 000. Verksamheten består av restaurang, hotell och konferens, event, turism, skog, naturvård och jakt.

Eriksberg Hotel & Nature är en del av Mellby Gård sedan 2008. Mellby Gårds representanter i styrelsen är Sten Libell (ordförande) och Johan Andersson.

  • Omsättning 2021: 55 MSEK
  • Årsanställda: 39
  • Ordförande: Sten Libell

www.eriksberg.se

ERIKSBERG OM 2021

”VI BEHÖVER SATSA OCH SAMARBETA FÖR ATT GÖRA BLEKINGE SEXIGARE”

I Blekinge strax utanför Karlshamn ligger Nordens största safaripark. Här finns en exklusiv hotell- restaurang och konferensanläggning inbäddad i skog, berg och skärgård. Det är framför allt naturen och de vilda djuren som lockar människor hit. 

Naturen är alltid i centrum för besöket på Eriksberg Hotel & Nature Reserve. I kombination med arkitektur och design i världsklass bjuda besökaren på en unik och oväntad upplevelse. Eriksberg är helt enkelt en plats där höga förväntningar infrias och blir minnen för livet. Eriksberg lämnar ingen oberörd. 

– Vi har haft ett bra år trots restriktioner. Hemester har blivit ett naturligt val för många. Sommartid konkurrerar vår verksamhet med strand och bad, men det har vi lyckats ta igen med bussresor och konferenser resten av året. 

Målet är att skapa en året-runt-destination där hållbarhet och design ska bidra till att stärka upplevelsen och kopplingen till naturen. Som helhet blev 2021 ett bättre år än 2020 och antalet besökare som blev innanför grindarna ökade från 60 000 till 80 000. 

INNOVATIVA NATURNÄRA BOENDEN 

Blekinge har ett underskott på hotellrum. Det vill Eriksberg ändra på – på sitt eget typiska vis. Här satsas på unika naturboenden i kombination med det bästa inom arkitektur och design. SynVillan, som i rostfri plåt reflekterar naturen och blir ett med miljön, ritades av SandellSandberg och vann både Karlshamns Stadsbyggnadspris 2020 och Plåtpriset 2021. 

– Vi letar ständigt efter nya sätt att utvecklas och en del i detta är att samarbeta med kända arkitekter. Det öppnar upp helt nya kanaler och synlighet i exklusiva design- och resemagasin ökar intresset för oss. 

HOTELLSATSNING MED BIBLISK INSPIRATION

Nu står Eriksberg inför ännu en spektakulär hotellsatsning. Den nya fristående träbyggnaden är ritad av Oskar Årevall och har formen av en båt där alla rum har utsikt över Savannen. Hotellet med arbetsnamnet Arken bjuder gästerna välkomna att vara med på en resa för att lära mer om djur och natur. Precis som på Noaks tid. 

– Vårt fokus är att berika upplevelsen på Eriksberg med utgångspunkt från naturen. Vi vill sudda ut gränserna mellan att vara inne och ute och göra naturen tillgänglig 365 dagar om året. 

Det nya hotellet är formgivet och byggs med fokus på hållbarhet för att minimera miljöpåverkan. Det gäller såväl val av fasad och tal, som blir i trä och sedum, som uppvärmning, ventilation och drift. Hotellrummen kommer även ha tydliga miljöteman för att ytterligare stärka den naturnära upplevelsen. Den nya Arken förväntas stå klar 2023. 

FRÅN ISTID TILL NUTID 

Den unika miljön är inspirerande. Det visste de första människor här för 10 000 år sedan och det gäller än idag. Platser som Eriksberg behövs för att visa den urbaniserade befolkningen hur djur och natur fungerar. Det var grundaren Bengt Bergs utgångspunkt på 1940-talet när han startade Mahravikens biologiska försöksområde. Det är fortfarande Eriksbergs affärsidé och filosofin lever vidare med dagens ägarfamilj. 

– Att ha Mellby Gård som ägare är helt avgörande för Eriksbergs verksamhet. Vi kan ha idéer och visioner, men utan våra ägare hade det aldrig varit möjligt att vare sig etablera eller utveckla verksamheten. Som nu med den senaste hotellsatsningen Arken och den spännande framtidsresan. 

2022 är det 80 år sedan Eriksberg grundades och förberedelserna är i full gång för jubileumsåret. Det planeras utställningar och föreläsningar för att lyfta gårdens naturhistoriska arv och betydelse. Eriksberg är en plats som lämnar avtryck – förhoppningsvis även på kommande generationer. 

VI BEHÖVER SATSA OCH SAMARBETA FÖR ATT GÖRA BLEKINGE SEXIGARE 

Blekinge är känt som Sveriges trädgård. Så i Eriksbergs strävan efter att stärka den biologiska mångfalden, med utgångspunkt i den lokala torparkulturen, föll det sig naturligt att samarbeta med fröföretaget Nelson Garden. Första steget var att anlägga en kryddträdgård som ska inspirera besökare till hemmaodling, förse kockarna i köket med färska närodlade kryddor och gynna bin, fjärilar och andra insekter. 

– Det är inne att vara ute, därför vill vi stärka intresset för natur och trädgård – och vad de betyder för både hälsa och hållbarhet. 

Eriksberg är Blekinges enskilt största arbetsgivare inom besöksnäringen och att utveckla regionen som destination är därför en självklarhet. Ett initiativ som Eriksberg typiskt brinner för är Archipelago Walk. Genom att bygga broar mellan öar, kobbar och skär blir det möjligt att vandra i kustbandet. Satsningen på ett starkt gastronomiskt team och fine dining visade sig också vara mycket lyckad. Genomslag i gastronomisk press innebar både fler gäster – och ökad konkurrens om personalen. 

– Det finns så mycket i Blekinge som fortfarande är outvecklat. Vi behöver satsa och samarbeta för att göra Blekinge sexigare.

VIKTIGA HÄNDELSER 2021

Medverkan i Archipelago Walk för att bygga samman Blekinge skärgård med broar, spångar och upplevelser för vandring. 

Den första bergsvisenten föddes samt rekord i kalvar hos davidshjortarna, 14 stycken.

Genombrott för kvällssafari med värmekamera samt livekamera som sänder från naturens vardag dygnet runt.