ENTREPRENÖRSKAPS-FORUM

JOHAN EKLUND, F.D VD FÖR ENTREPRENÖRSKAPSFORUM

”Det viktigaste för oss är att den forskning vi bedriver gör nytta i samhället”

Entreprenörskapsforum är en oberoende forskningsstiftelse som drivs av ledorden Forskning, Nätverk och Debatt. Målet är att vara den ledande nationella mötesplatsen för kunskapsinhämtning för beslutsfattare, forskare och opinionsbildare i ekonomisk-politiska frågor rörande bland annat entreprenörskap och innovation.

BIDRAR TILL BÄTTRE BESLUTSFATTANDE INOM EKONOMI OCH POLITIK

Idén till Entreprenörskapsforum föddes ur en diskussion om möjligheterna att få forskare att bidra till en ökad kunskapsspridning till politiker och beslutsfattare. Idén blev verklighet 1994, och sedan dess har Entreprenörskapsforum arbetat med att bedriva policyrelevant forskning och se till att den populariseras och sprids. Sedan 2015 är Johan Eklund, professor vid Blekinge Tekniska Högskola, VD för forumet.

– Jag kommer själv från forskarvärlden och är professor i nationalekonomi, men jag drivs också enormt av att se till att forskning komma till nytta för samhället, politiker och beslutsfattare. Därför är Entreprenörskapsforum så viktigt, vi är en kommunicerande länk mellan forskningen, samhället, näringslivet och politiken.

Verksamhet innefattar tre huvudområden. Man initierar, bedriver och kommunicerar policyrelevant forskning om entreprenörskap, innovation, småföretagande, förnyelsekraft och tillväxt, man driver ett unikt nätverk inom akademi, politik och näringsliv och man levererar kunskap för väl underbyggda beslut.

Målet är att forumet ska vara den ledande nationella mötesplatsen för kunskapsinhämtning för beslutsfattare, forskare och opinionsbildare i ekonomisk-politiska frågor kopplat till bland annat entreprenörskap och innovation.

– Det viktigaste för oss är att den forskning vi bedriver gör nytta i samhället. Ett exempel är vårt arbete kopplat till utanförskap på arbetsmarknaden och självförsörjningsfrågor där vi nu inför valet 2022 ser att flera politiska partier tagit till sig av vår forskning och våra förslag och gör politik av dem. Det är fantastiskt när vårt arbete får den typen av konkret genomslag.

ARBETSMARKNAD I FOKUS

2021 har för Entreprenörskapsforum, likt för många andra verksamheter, varit ett annorlunda år. Mycket av forskningen manbedrivit har handlat om hur man på bästa sätt ska återstarta Sverige efter pandemin med fokus på ökad konkurrenskraft i vår ekonomi. Under året har man släppt en rad rapporter på området.

– Vi har en stor matchningsproblematik på den svenska arbetsmarknaden idag och vi ser att den permanenta arbetslösheten kommer att ligga kvar relativt högt även efter pandemin om inget görs. När vi både har brist på arbetskraft och stor arbetslöshet är det något som gått snett. I synnerhet måste vi hitta nya vägar att stötta den växande grupp individer som idag står väldigt långt från arbetsmarknaden, för att minska det ekonomiska utanförskapet i denna grupp.

FORSKNING OM SVERIGES KONKURRENSKRAFT

När nu pandemin går mot sitt slut ser Johan Eklund fram emot att kunna ta sig an nya frågeställningar och forskning på aktuella områden som hamnat lite i skymundan de senaste två åren.

– När vi nu återgår till en mer normal vardag igen ser jag att vi kommer kunna förflytta vårt fokus. Det ska såklart bli kul att se om vårt arbete om självförsörjningsfrågor fortsatt kommer igenom i den politiska debatten, men också att vi vidgar perspektiven något mer och kan titta på den långsiktiga förnyelsekraften och konkurrenskraften i svensk ekonomi. Därtill kommer även effekter av den senaste tidens geopolitiska frågor och säkerhetspolitik och hur detta påverkar svensk ekonomi.

– Jag ser också mycket fram emot att minska mängden digitala möten och få träffa alla kollegor och parters personligen igen.

Mellby Gård är en av flera partners till Entreprenörskapsforum och har så varit sedan många år tillbaka. Johan ser många fördelar med att ha familjen Andersson som en del av forumet.

– För oss i forskarvärlden är framför allt samtalen om samhällsfrågor med Mellby Gård, genom Rune och Johan, jätteviktig. På så sätt kan vi få en fingervisning om vilka frågeställningar som är relevanta för näringslivet. De är alltid engagerade, välinformerade och intresserade och de samtal vi haft resulterar generellt i konkreta frågeställningar vi kan ta vidare, till exempel gällande arbetsmarknadens funktion och utanförskap.