Venator Wasserchemie blir Feralco Wasserchemie

Venator Wasserchemie blir Feralco Wasserchemie

De två ledande företagen Feralco Group och Venator Wasserchemie går samman. Genom fusionen drar företagen fördel av möjligheten att stärka sina respektive marknadspositiner i Tyskland och andra internationella marknader på sikt. Genom förvärvet av Venator Wasserchemie...
Feralco Environment förvärvar Feracid

Feralco Environment förvärvar Feracid

Feralco Environment, som är en del av Feralco-koncernen, är den ledande leverantören av oorganiska koagulanter för vattenrening och industriella processer på den franska marknaden. Nu stärker bolaget sin position ytterligare, genom att förvärva järnsulfatstillverkaren...
AcadeMedias delårsrapport juli 2020 – december 2020

AcadeMedias delårsrapport juli 2020 – december 2020

Andra kvartalet (oktober – december 2020)                                              Nettoomsättningen ökade med 5,5 procent och uppgick till 3 436 MSEK (3 258). Den organiska tillväxten, inklusive tilläggsförvärv och exklusive valutaeffekter, var 7,3 procent....