Vår årsbok för 2019/2020 är här

Vår årsbok för 2019/2020 är här

Varje år tar vi på Mellby Gård fram en årsbok där vi ger en överblick över vårt resultat och verksamhet, samt presenterar de bolag vi är ägare i. Klicka här för att läsa årsboken i sin helhet. 2019/2020 i korthet: Omsättning 2020: 9 449 MSEK EBITDA 2020: 1 548 MSEK...
Vår årsbok för 2018/2019 är här

Vår årsbok för 2018/2019 är här

Mellby Gård är en familjeägd, långsiktig investerare som månar om att bevara entreprenörsandan i portföljbolagen. En grundläggande del av affärsmodellen är att vara den störste ägaren i respektive bolag. Genom att vara det får vi rätt möjligheter att sätta den...
Kyrkhultsstugan på Skansen får nytt liv

Kyrkhultsstugan på Skansen får nytt liv

Kyrkhultstugan var en av de första byggnaderna som uppfördes på Skansen 1891. Stugan kallades tidigare Blekingestugan och har under åren varit en plats där Skansens besökare kunnat lära sig mer om Blekinges historia. Den har också fått agera inspelningsplats för SVT:s...