Mellby Gård säljer Smarteyes

Mellby Gård säljer Smarteyes

Mellby Gård AB har ingått avtal med Grand Vision NV och Synoptik Foundation att sälja 100% av aktierna i optikkedjan Smarteyes Holding AB till dotterbolaget Synoptik A/S. Affären är villkorad av ett godkännande från den svenska konkurrensmyndigheten. Mellby Gård...
Vi söker en Chief Financial Officer

Vi söker en Chief Financial Officer

Nu finns det en unik möjlighet anta en nyckelroll inom Mellby Gård då vi söker vår nästa CFO. Vår nuvarande CFO har aviserat att han kommer att lämna posten under andra halvan av nästa år efter nio år i sin roll. Således söker vi en efterträdare som under 2022 kan...
Roxtec väljer hållbara marina bränslen

Roxtec väljer hållbara marina bränslen

Som framgångsrik leverantör av kabel- och rörgenomföringar har Roxtec vuxit till att täcka in branscher och marknader världen över. Det har ökat behovet av transporter, och i synnerhet hållbara lösningar för frakt till sjöss eftersom sjöfart är en betydande källa till...