Feralco Environment förvärvar Feracid

Feralco Environment förvärvar Feracid

Feralco Environment, som är en del av Feralco-koncernen, är den ledande leverantören av oorganiska koagulanter för vattenrening och industriella processer på den franska marknaden. Nu stärker bolaget sin position ytterligare, genom att förvärva järnsulfatstillverkaren...
Vår årsbok för 2019/2020 är här

Vår årsbok för 2019/2020 är här

Varje år tar vi på Mellby Gård fram en årsbok där vi ger en överblick över vårt resultat och verksamhet, samt presenterar de bolag vi är ägare i. Klicka här för att läsa årsboken i sin helhet. 2019/2020 i korthet: Omsättning 2020: 9 449 MSEK EBITDA 2020: 1 548 MSEK...