AcadeMedias delårsrapport juli 2020 – december 2020

AcadeMedias delårsrapport juli 2020 – december 2020

Andra kvartalet (oktober – december 2020)                                              Nettoomsättningen ökade med 5,5 procent och uppgick till 3 436 MSEK (3 258). Den organiska tillväxten, inklusive tilläggsförvärv och exklusive valutaeffekter, var 7,3 procent....